Sportcomplex Wiuwert

Sportcomplex Wiuwert
Oer de Feart 18, Wiuwert

Vanuit richting Deersum (N384) de eerste afslag rechtsaf, vervolgens weer rechtsaf. Vanuit richting Winsum (N384) de tweede afslag linksaf, vervolgens rechtsaf.

Sportcomplex Mantgum

MFC Wjukken
Om 'e Terp 21, Mantgum
058 250 1750

Het sportveld in Mantgum is te vinden bij Multifunctioneel Centrum Wjukken. Volg in Mantgum de bordjes MFC Wjukken.

Sporthal Easterein

Sporthal De Greidhoeke
Stittenserleane 29, Easterein
0515 33 1922

Vanuit richting Wommels doorrijden tot een
t-splitsing. Ga hier linksaf en dan de eerste
t-splitsing weer rechtsaf. Vervolgens bij de 3e weer linksaf. Vanuit richting Itens de eerste afslag linksaf. Vervolgens de 3e afslag linksaf.