WWC D1

Wij zitten in de D1 van korfbalvereniging WWC. We zitten in een team met 2 jongens Dat zijn: Tyme en Hedzer uit Mantgum. En 8 meisjes Anna-lies en Rinske uit Wiuwert, Rikst Baarda uit Britswert, Siënna uit Boazum en Berber, Noëz, Bente en Rikst uit Mantgum.

Onze trainers zijn Lyssa en Jennie uit Mantgum. Trainen in de zaal en thuiswedstrijden spelen we in sporthal De Greidhoeke in Easterein. Tijdens de wedstrijden worden we gecoacht door Tineke. Dat is de moeder van Anna-lies.
Als we wedstrijden in de spelen, verzamelen wij bij café Bonnema. We spelen in de zaal van oktober tot april. Als we op het veld spelen is thuis op de sportvelden in Mantgum en Wiuwert. In de zaal zijn we tweede geworden.
Ons team is erg gezellig maar ook fanatiek. Bente vindt het het leukst om op het veld te spelen en Rikst in de zaal.
Onze club doet ook mee aan de jeugdsponsoractie van de Poiesz. Wij willen graag uw sponsormunten dus wilt u uw munten in de buis van WWC doen?

Bente Schuurmans en Rikst Mulder.
Geplaatst op 13 maart 2018 om 13:14:11
Doe je online aankopen via Sponsorkliks